Wsparcie osób młodych

MDDP Akademia Biznesu

Menu

O projekcie

logotypy_wsparcie_mlodych

Projekt „Wsparcie osób młodych” ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, zamieszkujących województwo mazowieckie, w tym szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Każdy z uczestników oraz uczestniczek otrzyma:

 • Wysokiej jakości szkolenia i kursy zawodowe
 • Stypendium szkoleniowe w wysokości 5 zł brutto za godzinę szkolenia
 • Płatny 3-miesięczny staż zawodowy (wynagrodzenie: 1304,70 zł brutto miesięcznie, kwota uwzględnia składki pracodawcy)
 • Wyżywienie (w przypadku zajęć trwających powyżej 6 godzin)
 • Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego
 • Indywidualne wsparcie psychologa
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
 • Niezbędne badania lekarskie
 • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

Wsparcie w projekcie dostosowane jest do osób z niepełnosprawnościami.
Liczba miejsc ograniczona!

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Akademia MDDP 2018